Podd med Malmös köksmästare Linus

Hur kan det komma sig att ProCivitas Malmös skolmat är berömd i hela staden (landskapet?) . Linus är inne på sitt 19 år på ProCivitas och är en av de viktigaste orsakerna till att elever och personal verkligen trivs på skolan.

Du får här bland annat ta del av vilka rätter som är favoriter på menyn och hur Linus förklarar vad som ligger bakom framgångarna.